หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสูง
Hadsung Subdistrict Adminnistrative organization
 
 
นายอำนาจ ชาติวรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสูง
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
วิสัยทัศน์
 
   
“ตำบลหาดสูงน่าอยู่
บนพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดี
อยู่อย่างพอเพียง
วิถีชีวิตแห่งสังคมการเกษตร”
 
   
 
ยุทธศาสตร์
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมเกษตรที่สมดุล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติและสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และเกิดความผาสุก

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
คำแนะนำ
การชำระภาษี

ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสูง
ยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจ
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสูง
  Hadsung Subdistrict Adminnistrative Organization
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสูง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 60170 โทร : 056-297-099
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสูง
จำนวนผู้เข้าชม 2,981,594 เริ่มนับ 21 พ.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ l นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล l
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ l แผนผังเว็บไซต์ l
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-297-099