หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสูง
Hadsung Subdistrict Adminnistrative organization
 
 
นายอำนาจ ชาติวรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสูง
 
 
 
สภาพทั่วไป
 
 
 
อาชีพประชากร
 
ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80
ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว
 
ภูมิอากาศ
   

มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
         

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 90

ในตำบลหาดสูงมีวัดอยู่ จำนวน 3 แห่ง
 
ขนบธรรมเนียมฯ
   
ประเพณี

งานประเพณีสงกรานต์

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา

งานประเพณีลอยกระทง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ภาษาถิ่น คือ ภาษากลาง
 
ภูมิประเทศ
 
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่บางส่วนติดต่อกับแม่น้ำตากแดด ซึ่งกั้นเขตระหว่างจังหวัดนครสวรรค์กับอุทัยธานี มีสภาพพื้นที่โดยทั่วไป
เหมาะกับการทำนาข้าว
 
การศึกษาในตำบล
   
โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนบ้านหาดสูง (โรงเรียนขยายโอกาส)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 1 แห่ง ได้แก่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสูง
การศึกษานอกระบบ กศน.บ้านหาดสูง)จำนวน 1 แห่ง
 
การสาธารณสุขในตำบล
         

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดสูง
    จำนวน 1 แห่ง

อสม.ทุกหมู่บ้าน รวม 6 หมู่บ้าน

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
ความปลอดภัยในตำบล
         

ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น จำนวน 140 คน

กลุ่มตำรวจอาสา จำนวน 13 คน

กลุ่ม อปพร.3รุ่น จำนวน 93 คน
 
การคมนาคม
         

มีถนนลาดยางทางหลวงชนบท (ถ่ายโอนให้ อบจ.)
    จำนวน 1 สาย

กลุ่ม อปพร.3รุ่น จำนวน 24 สาย

ถนนลูกรัง หินคลุกภายในตำบล จำนวน 20 สาย

ถนนแอสฟัลส์ จำนวน 4 สาย
 
แหล่งน้ำ
         
แหล่งน้ำธรรมชาติ

แม่น้ำแควตากแดด จำนวน 1 สาย

หนอง บึง จำนวน 5 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย จำนวน 2 แห่ง

บ่อน้ำดื่ม จำนวน 48 แห่ง

บ่อบาดาล จำนวน 8 แห่ง

ประปา จำนวน 8 แห่ง

เหมือง จำนวน 3 แห่ง
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสูง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 60170 โทร : 056-297-099
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสูง
จำนวนผู้เข้าชม 2,982,085 เริ่มนับ 21 พ.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ l นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล l
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ l แผนผังเว็บไซต์ l
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-297-099